Support

G Suite

Det finns bra hjälp att få på nätet kring frågor som rör G Suite eftersom så många nyttjar dessa tjänster. Ofta räcker det man att själv göra en sökning med några nyckelord på problemet, t.ex. "google drive image upload help".

På YouTube finns också en hel del skärminspelningar och instruktionsvideos som ofta kan vara till nytta.

Några sajter som kan vara till hjälp

G Suite Learning Center - hjälpartiklar, videolektioner mm för samtliga tjänster

Google for education, teacher center - tips och lektionsmaterial (engelska)

G Suite status board (engelska) - visar om det finns kända störningar i G Suite

Skolans trådlösa nätverk

Elever och personal i skolorna har tillgång till ett trådlöst nätverk som heter "SOLLENTUNA-SKOLOR. Information om hur du ansluter dina enheter till nätverket finns i dokumentet Information om trådlöst nätverk, Sollentuna kommunala skolor.