Din information i G Suite for Education

Ta hand om din information när du slutar skolan eller din anställning i kommunen

I och med att du slutar i skolan eller avslutar din anställning så avslutas också ditt konto i G Suite (f.d. Google Apps) och du kan inte längre logga in. Allt innehåll (epost, dokument mm) i G Suite som tillhör ditt konto kommer därmed raderas. Viktigt att notera är att dokument och andra filer som du äger och har delat försvinner hos de som du givit visnings- eller redigeringsrätt i och med att ditt konto tas bort.

Var därför noga med att exportera och spara din egen information då du vet att du skall sluta i kommunen, samt att flytta ägarskapet på filer som kolleger behöver ha kvar. Detta måste du göra innan du slutar i skolan/innan din anställning upphör.

Det finns olika sätt för dig att ta hand om din information, läs mer nedan.

Elever och personal kan exportera ut (ladda ner) epost, dokument mm. Läs mer i denna artikel om hur du kan exportera dina data. Gå till https://google.com/takeout för att ladda ner arkiv för många av tjänsterna i G Suite.

Elever och personal kan överföra kopior av epost och dokument man har i Drive (Min enhet) till ett annat (privat) Google konto. Läs mer i denna artikel. Gå till https://takeout.google.com/transfer för att kopiera data till ett annat Google konto. Notera att det är kopior som skapas, det innebär att delningar och delningslänkar inte kvarstår.

Personal kan flytta dokument som man äger till en delad enhet (f.d. team drive). Den delade enheten blir då ägare av dokumenten och de kommer inte raderas. Information om hur man flyttar dokument från "Min enhet" till en "Delad enhet" finns i denna artikel.

Personal kan få alla filer man är ägare till i Drive överflyttade till en kollegas konto eller skolans officiella konto. Det skapas då en särskild mapp hos mottagaren där alla överflyttade filer hamnar. Vi rekommenderar att detta görs för dokument som andra har behov av då delningar kvarstår. Kontakta kommunens IKT utvecklare för att få en överflyttning genomförd. Personal som vill ha egna kopior av sina dokument kan fortfarande exportera informationen enligt alternativen ovan.