Lär- och samarbetsmiljö för Sollentuna kommunala skolor

Alla elever och lärare i Sollentuna kommunala skolor använder Google Apps Utbildningsutgåva som består av webbaserade tjänster för att skapa, dela, kommunicera och samarbeta.

Vi har valt att använda Google Apps därför att vi anser att det är viktigt med system och tjänster som är innovativa och erbjuder effektiva samarbets- och kommunikationsmöjligheter, vilket i sin tur kan bidra till nya spännande arbetssätt i skolan. 

Här finns en översikt av Google Apps utbildningsutgåva.
Respektive tjänst i Google Apps utbildningsutgåva finns beskrivna här.

Hantering av personuppgifter i Google Apps 

En säker hantering av data och personlig integritet är mycket viktigt. Du kan läsa mer om säkerhet och sekretess i Google Apps på https://support.google.com/a/answer/60762?hl=sv. Sollentuna kommun har ett personuppgiftsbiträdesavtal med Google som reglerar hur företaget får hantera våra personuppgifter. Gällande PUB avtal finns på google.com/intx/en/enterprise/apps/terms/dpa_terms.html.

Om Google Apps for education