Lär- och samarbetsmiljö för Sollentuna kommunala skolor

Alla elever och lärare i Sollentuna kommunala skolor använder G-suite Utbildningsutgåva (tidigare Google Apps for Education) som består av webbaserade tjänster för att skapa, dela, kommunicera och samarbeta.

Vi har valt att använda G-suite därför att vi anser att det är viktigt med system och tjänster som är innovativa och erbjuder effektiva samarbets- och kommunikationsmöjligheter, vilket i sin tur kan bidra till nya spännande arbetssätt i skolan. 

Här finns en översikt av Google Apps utbildningsutgåva.
Respektive tjänst i Google Apps utbildningsutgåva finns beskrivna här.

Hantering av personuppgifter i Google Apps 

En säker hantering av data och personlig integritet är mycket viktigt. Du kan läsa mer om säkerhet och sekretess i Google Apps på https://support.google.com/a/answer/60762?hl=sv. Sollentuna kommun har ett personuppgiftsbiträdesavtal med Google som reglerar hur företaget får hantera våra personuppgifter. Gällande PUB avtal finns på google.com/intx/en/enterprise/apps/terms/dpa_terms.html.

Om Google Apps for education