Lathundar‎ > ‎

Skapa grupp i Google Apps

Kort beskrivning på hur grupper och funktionsadresser skapas

Gå till startsidan för Grupper via navigeringsraden, välj mer->Grupper
Välj Skapa en grupp

Nu ser du vyn nedan. Fyll i uppgifter och gå vidare. I nästa vy kan du lägga till medlemmar. 
Medlemmar kan också läggas till senare.   




Då gruppen är skapad, gå till Gruppinställningar ->Allmänt för att kontrollera att gruppen har korrekt e-postadress. Du kan ändra e-postadressen här om det behövs.

Därefter bör du ta en titt på sidorna Åtkomst samt E-postleverans för att föräkra dig om att gruppen hanteras på rätt sätt av medlemmar och utomstående.

På sidan Gruppinställningar ->Åtkomst ställer du in de behörighetsnivåer som önskas. Som admin för gruppen så bestämmer du åtkomst nivåer för gruppen (funktionsadressen).

Bilden nedan visar ett förslag som kan vara lämpligt:




På sidan Gruppinställningar ->E-postleverans ställer du hur svar som skickas från gruppens medlemmar skall hanteras respektive om alla medlemmar skall kunna skicka svar i “gruppens namn”. 



På sidan Administrationsåtgärder (högra kolumnen) så kan du som admin av gruppen hantera medlemmar. Du kan bl.a. sätta en prenumerationstyp för medlemmarna, dvs hur du vill att de skall läsa gruppen som default. Denna inställning kan dock medlemmar själva ändra via Inställningar-> Inställningar för Grupper (allra högst upp till höger).