Inloggning och åtkomst till lär- och samarbetsmiljön

  1. Adressen till skolornas epost är http://epost.edu.sollentuna.se (för elever och personal). 
  2. Logga in med ditt skolkonto (användarnamn och lösenord).
  3. Använder du ett bokmärke för att nå inloggningssidan måste bokmärket peka till http://epost.edu.sollentuna.se. Bokmärket skall alltså inte peka direkt till https://inloggning.sollentuna.se adressen vilket blir fallet om "blå sidan" bokmarkeras. Redigera i så fall bokmärket så detta pekar på http://epost.... adressen. Att redigera ett bokmärke görs på olika sätt i olika webbläsare, men det brukar som regel gå att högerklicka på ett bokmärke och välja Egenskaper. Där kan man sedan skriva adressen för bokmärket. 
  4. Använd alltid en uppdaterad version av webbläsare. Google Apps har alltid fullt stöd för de senaste två versionerna av Chrome, Firefox, IE och Safari. Använder man en äldre version än så finns risk att funktioner inte fungerar som förväntat.  

Utloggning

Notera att när du klickar på Logga ut i Google Apps (1) så sker ingen utloggning. För att helt logga ut måste du även klicka Logga ut på "blå sidan" (2). Detta beror på att den inloggning som du gör via "blå sidan" är en så kallad single sign-on som även kan ge dig åtkomst till andra skoltjänster (så småningom skolfederation). 

 

Stänger du webbläsaren blir du alltid utloggad och måste logga in igen. 

Mobilen och Google Apps

Om du vill använda mobila tjänster och appar, ex.vis appar för att hantera e-post, chat och dokument via mobilen eller surfplatta mm som kräver Google lösenord måste du först byta ditt lösenord, se nedan. Först när du bytt ditt lösenord en gång kommer mobila tjänster mot Google Apps att fungera. Notera också att användarnamnet alltid är den fullständiga e-postadressen då detta skall anges i inställningar på mobila enheter.

Konfigurera telefonen eller lärplattan

Du kan använda Google sync för din telefon eller lärplatta - läs mer om hur du konfigurerar enheten.
För att synkronisera delade kalendrar till en iOS enhet så behöver dessa anges via www.google.com/calendar/syncselect (från datorns webbläsaren) eller via https://m.google.com/sync/settings (från iOS enhetens webbläsare). (Ref support.google.com/calendar/answer/151674?hl=sv, "Synkronisera flera kalendrar"). 

Fungerar inte lösenordet för IMAP eller för andra mobila tjänster försök då med att låsa upp kontot via
https://www.google.com/a/edu.sollentuna.se/UnlockCaptcha.

Lösenordshantering

Du kan själv byta ditt lösenord via länken som finns på inloggningssidan. Ange ett nytt lösenord, minst 8 tecken långt samt utan å,ä,ö. Har du glömt ditt lösenord så vänder du dig till skolans tekniker (DTS) som kan ge dig ett nytt lösenord.

Åtkomst för föräldrar

Läs mer om hur du som förälder och vårdnadshavare kommer åt information i Google Apps på sidan Åtkomst för föräldrar.

Om åtkomst och inloggning