Gmail introduktion, workshop

Information

Välkommen!


Intro, Google Apps


Här hittar du information som gör att du kommer igång

För det första och för att inloggningen skall fungera smärtfritt, kolla in sidan Inloggningsrutiner.

Lathunden för Gmail beskriver grundläggande funktioner. Gå gärna igenom den sidan. 
Du kan dessutom titta på Youtube kanalen för Gmail och dessa interkativa videolektioner, de filmerna ger dig mer kunskap.

Vanligt förekommande frågor och svar återfinns på FAQ sidan.

Övningar

1. Logga in på Gmail

Logga in på Gmail så att du ser inboxen.

Se till att Gmail är på svenska. Är det inte det så ändra det genom att välja Inställningar->Visningsspråk.
(Inställningar är en länk uppe till höger)

2. Skicka ett meddelande

Skicka ett epostmeddelande till mig. Skriv t.ex början på mitt efternamn (Gli) så bör min adress dyka upp i adressfältet.

Skriv "Dagens workshop" i rubriken och något trevligt i meddelandet. Skicka!

3. Skapa en etikett

Under tiden du väntar så kan du skapa en etikett och ett filter som du kan använda för e-post som vi skickar under denna workshop.

Klicka på Etiketter->Hantera etiketter och skapa en etikett. Du kan ta bort etiketten efter vår workshop.

4. Skapa ett filter som markerar all e-post från mig med den etikett du just skapat

1. Klicka på länken "Skapa ett filter" som du finner högst upp i mitten på sidan (över inboxen)
2. Skriv "Dagens workshop" i rutan för Ämne
3. Klicka "Nästa steg"
4. Bocka för "Använd etiketten" och välj den etikett du skapat

Nu skall all epost från mig få en etikett tilldelad sig.

Du kan ta bort filtret efter vår workshop genom att välja Inställningar->Filter och radera. 

5. Fixa en schysst Gmail design

Du kan nu fördriva tiden med att välja en design på Gmail som du gillar. Gå till Inställningar->Teman och gör ditt val för dagen.

5. Läs mitt svar

När du får mitt svar så ser du vad du kan göra härnäst.
När du gjort det som står i mitt svar så kan du arkivera konversationen. Bocka för den och klicka på knappen "Arkivera".

Kolla också att mitt svar hamnat under etiketten som skapat och gjort ett filter för. Klicka på etiketten i listan till vänster.

6. Konversation vs meddelande

När du nu fått svar från din kollega så bör du rimligen ha 4 meddelanden i den konversation som heter "Dagens workshop".

Försök nu komma till insikt med skillnaden mellan konversation och meddelande. Detta är nämligen den största olikheten mellan Outlook och Gmail (nu inför ju faktiskt konversationer även i Outlook).

Du får fundera lite själv. Sedan kan vi titta på detta gemensamt.  

Ett tips. Kolla på den här filmen.

7. Gör en grundstruktur i Gmail

Skapa etiketter som du tror att du kommer behöva för ditt arbete. Sätt dig tillsammans med några kollegor och diskutera vad som kan vara bra. Gör en struktur, dvs skapa etiketter 8det kan förstås ändras efterhand).

8. Inställningar

Vi går igenom Inställningar tillsammans

9. Aktivera lite intressanta labs

Aktivera labs som du tror du kan ha nytta av (exempelvis Infoga bilder eller Chat till höger).
Jag har i sort sett alla labs aktiverade, inget att förlora, bra bra med nya grejer.

10. Chatta

Chatta med en eller flera kollegor. klicka på ett namn i cgatlistan eller högerklicka på ett namn och välj "bjud in till chat". Vill man kan man därefter bjuda in fler till en så kallad gruppchat. Prova gärna detta.

11. Stjärnor och sök

Vi tittar på hur konversationer kan märkas och hur de kan sökas fram.

12. Kontakter och grupper

Vi går igenom hur kontakter fungerar och hur man skapar egna distributionslistor.

13. Frågor

Tid för reflektion, diskussion och frågor.

Återkoppling

Skriv ner dina frågor och funderingar


UtvärderingTack för idag!

/lars