Ta hand om din information när du slutar i kommunen

Efter att du slutat i skolan eller avslutat din anställning så hamnar ditt skolkonto under en period i karantän. Under denna tid finns kontot kvar i Google Apps, men är "tillfälligt avstängt" ("suspended") och du kan inte komma åt kontot längre. När kontot efter en tid tas bort i kommunens centrala katalog för personal och elever så kommer motsvarande Google konto tillsammans med allt innehåll att raderas i Google Apps. Filer som du delat med andra försvinner därmed också hos de som du givits visnings- eller redigeringsrätt. 

Som användare kan, och bör, du förstås exportera och spara din egen information då du vet att du skall sluta i kommunen. Detta måste du göra innan du slutar i skolan/innan din anställning upphör

Läs mer i denna artikel om hur du kan exportera dina data. Logga in på https://google.com/takeout för att ladda ner arkiv för många av tjänsterna i Google Apps. 

Du kan skapa kopior av de mappar och Google dokument du har i Drive på ett annat (privat) Google konto. Se https://sites.google.com/site/scriptsexamples/available-web-apps/drive-migrator. Notera att det är kopior som skapas, det innebär att delningar och delningslänkar inte kvarstår. 

Personal kan få alla filer man är ägare till i Drive överflyttade till en kollegas konto eller skolans officiella konto. Det skapas då en särskild mapp hos mottagaren där alla överflyttade filer hamnar. Kontakta kommunens IKT utvecklare för att få en överflyttning genomförd. 

Om hur du sparar din personliga data