Om du tillfälligt fått åtkomst till ditt gamla elev konto så är det viktigt att notera att du inte ska jobba och spara arbeten i Drive på ditt gamla elev konto. Använd bara åtkomsten till gamla Drive för att kopiera över dokument till nya Drive.

Ta gärna hjälp av skolans tekniker så det blir rätt.
 

Åtkomst till Drive på elev.sollentuna.se

Du kan fått särskild åtkomst till ditt tidigare konto, xxxxx@elev.sollentuna.se, i syfte att göra det möjligt för dig kopiera dokument du saknar på sitt nya edu konto. 
Det är viktigt att du bara hämtar eller kopierar dokument från elev kontot, dvs du ska inte jobba och spara dokument på elev kontot (dvs det som gällt från 27/10). Dokumenten ska istället kopieras till edu kontot där arbetet ska sparas. 

Kontonamn och lösenord är det som du hade tidigare på elev.sollentuna.se, eventuella ändringar av lösenordet på nya edu kontot gäller alltså inte det gamla kontot. 

För att komma åt dina gamla Drive skriver du http://dokument.elev.sollentuna.se i webbläsaren alternativt så ansluter man Drive appen till sitt elev konto. 

Konsekvenser om du (eleven) själv kopierar dokument till ditt edu konto

Dokument som du själv kopierar över till ditt edu konto bör döpas så detta kan skiljas från den version av dokumentet som blir resultatet av den pågående automatiska dataflytten. 
Exempel: Dokument A finns på ditt elev konto och du loggar in i din gamla drive och delar detta till ditt edu konto (för du måste jobba vidare med det nu!). Där gör du en kopia av det delade dokumentet A (Arkiv->Kopiera) och döper kopian till Ny-A. (Därefter kan du ta bort dig själv från delningsinställningen på det delade dokumentet A). Du jobbar vidare med dokument Ny-A på ditt edu konto. När den automatiska dataflytten från elev till edu är klar för dina dokument så kommer en ny kopia av dokument A ha skapats på ditt edu konto. Eftersom du nu jobbat på vidare på versionen du själv "flyttade", dvs Ny-A, är det alltså den versionen du ska behålla. Versionen A som är resultat av den automatiska dataflytten är ju inte aktuell och den kan du alltså radera (om du vill).   

Du hängde med va? Annars ta kontakt med skolteknikern på din skola som säkert kan hjälpa dig. 

Åtkomst till gamla "elev drive", inloggning via webbläsaren

 

Skriv in din fullständiga epostadress till gamla elev kontot (A) och det lösenord du hade (B).

Åtkomst till gamla "elev drive", inloggning via Drive appen

Steg 1, öppna din Drive app

IMG_0088.PNGSteg 2, välj kontohantering

IMG_0094.PNG


Steg 3, lägg till konto eller om ditt gamla fortfarande finns kvar så anslut till det

IMG_0095.PNG


Steg 4, fyll i användaruppgifter (om du ansluter ett nytt konto)

IMG_0096.PNG


Flytta över dokument och filer till nya edu kontot via Drive-appen

Det är viktigt att du fortsätter att arbeta och spara dina dokument och filer på ditt nya edu.sollentuna.se konto. Elevkontot ska bara användas för att hämta sådant du inte hittar på ditt edu konto och som du absolut måste ha tillgång till just nu.  

Måste du absolut ha tag i ett dokument från din gamla elev Drive så ger vi lite instruktioner om detta nedan. 

Dela dokumentet med ditt edu konto och gör en kopia där

Steg 1, öppna din Drive-app och leta fram dokumentet du vill dela och klicka på info-knappen
IMG_0126.PNG

Steg 2, i delningsinställningarna så klickar du på dela-knappen
IMG_0125.PNG

Steg 3, dela ditt dokument med din epost-adress till ditt edu konto och skicka iväg delningen
IMG_0127.PNG

Steg 4, i ditt edu konto så skapar du sedan en kopia av det delade dokumentet som du döper om till t.ex. "Ny" + det gamla dokumentets namn. Detta kan vara bra för att skilja dokumenten åt om du skulle råka få flera kopior av samma dokument. Då vet du att dokumentet med "Ny" i namnet är det du ska fortsätta arbeta i.

Du kan även skicka en kopia via epost till ditt edu konto - detta kräver att du har Googles appar för dokument, kalkylark eller presentationer samt ha lagt in ditt konto i mail-appen på din iPad.

Steg 1
IMG_0128.PNG

Steg 2
IMG_0129.PNG

Steg 3
IMG_0130.PNG

Steg 4
IMG_0131.PNG

Flytta över dokument och filer till nya edu kontot via webbgränssnittet

Du kan givetvis göra detsamma som ovan på en dator, dvs gå till Drive för ditt elev-konto och dela dokumentet till din nya edu adress. Öppna sedan dokumentet på ditt edu-konto och välj Arkiv->Kopiera för att skapa en kopia som edu kontot är ägare till. Alternativt kan du som arbetar på en Windows PC eller Mac ladda ner dokumentet som en MS office fil, t.ex. Word, och sedan ladda upp dokumentet till ditt edu konto samt konvertera det till ett Google dokument.