Information kring leverans av epost för kommunala skolorna
Från och med 10 juni 2010 sker så kallad dubbel leverans av epost till elever och personal i skolorna. Detta innebär att all inkommande epost kan läsas på samma vis som tidigare (via Outlook)
samt i Gmail på adresserna http://epost.edu.sollentuna.se (personal) och http://epost.elev.sollentuna.se (elever).

Följande gäller alltså:
  • ebrev till personal på adress xxxxx_s@edu.sollentuna.se kan läsas både Outlook och i Gmail
  • ebrev till elev på adress xxxxx_år@edu.sollentuna.se kan läsas både i Outlook och i Gmail
  • ebrev skickat till elev på deras nya adress xxxxx_år@elev.sollentuna.se kan bara läsas i Gmail
  • skickad epost hamnar bara i mappen Skickat i det system varifån du skickar ebrevet
Vi föreslår att ni informerar era elever att deras nya epost adress är xxxxx_år@elev.sollentuna.se och att de läser den via http://epost.elev.sollentuna.se samt att ni också börjar ta som regel att skicka epost till elever på nya elev-adressen.

Sökning på namn och epostadresser i Google Apps ger automatiskt adressuppslag på såväl personal (edu-adresser) som elever (elev-adresser).

Grupper som skapas direkt i Google Apps får också en egen epostadress. Gruppens epostadress (gruppmail) fungerar inte under perioden med dubbel leverans, dvs fram till 30 september.

Ingen överflyttning (synkronisering) av tidigare epost har skett. Bara epost som är mottagen från och med 10/6 hamnar i Gmail.
Comments