Startsida‎ > ‎

Dokument

Kom igång med Dokument

Dokument är ett webbaserad dokumenthanteringssystem som låter dig lagra olika formera av dokument online så att du kan komma åt dem från vilken dator som helst med en internetuppkoppling. Med Google Dokument kan du dela en dokument med andra personer så att alla kan arbeta med det på samma gång. Du kan även spåra revideringar för att se ändringar som görs av alla som har bjudits in att arbeta med dokumentet. Google Docs stöder många av funktionerna i fristående ordbehandling och kalkylprogram, inklusive möjlighet att lägga till bilder, tabeller mm.

Dokumentlista /filhanterare

När du loggar in på Dokument, eller som det oftast kallas Google Docs, bör du se en filhanteraren till vänster som kallas Dokumentlista. Till höger finns alla dina dokument oavsett format. I det blå verktygsfältet längst upp finns de knappar du behöver för att arbeta med mappar och dokument.
I filhanteraren hittar du föjande grundmappar:
• Ägs av mig: visar alla dokument du har skapat eller lagt upp på Google Docs.
• Öppnad av mig: visar alla de dokument du har öppnats, när du senast öppnade och uppdaterade dem.
• Asterisk: visar alla dokument du markerat med en asterisk. Om du vill ge ett dokument en asterisk, klicka på Stjärnan ikonen till vänster om dokumentets namn.
• Dold: visar dolda dokument.
- För att dölja ett dokument, markera rutan bredvid dess namn i en listan över dokument och Klicka på Dölj i verktygsfältet vid knappen Fler aktiviteter.
- Att ta fram ett dokument väljer du Dold mapp i mapplistan, markera rutan bredvid namnet på det dokument som du vill ta fram och klicka på Visa på verktygsfältet.
• Papperskorgen: visar dokument som du har tagit bort.
- Att ta bort ett dokument, markera rutan bredvid namnet och klicka på Radera på verktygsfältet.
- Att tömma papperskorgen, välj mappen Papperskorg och klicka sedan på Töm skräp i verktygsfältet.

Vid Mina mappar i sidofältet visar alla mapparna skapas av dig. Om du vill skapa en ny mapp, högerklicka och välj Nytt> Ny mapp i verktygsfältet. Detta kommer skapa en ny mapp med namnet ("Ny mapp"). Du kan uppe i menyraden döpa mappen

Byt namn på mappen:
1. Klicka på Mina mappar i sidofältet på vänster sida av skärmen för att visa en lista över de mappar på höger sida av skärmen.
2. Markera mappen du vill döpa om, högerklicka och välj Byt namn.
Stegen för att radera en mapp liknar varandra, men du välja Ta bort i stället för på Byt namn i verktygsfältet

För att placera ett dokument i en mapp:
1. Välj dokument genom att markera i rutorna bredvid deras namn i dokumentenlistan.
2. Klicka på Flytta till i verktygsfältet.
3. Välj den mapp där du vill placera dokument genom att klicka på dess namn i Flytta till popup-fönster.
4. Klicka på Flytta till mapp.

För att flytta dokument från en mapp:
1. Markera mappen i mapplistan.
2. På höger sida, kryssa i rutan bredvid namnet på varje dokument som du vill flytta ur mappen.
3. Klicka på Flytta till i verktygsfältet.

Skapa ett nytt dokument

Det finns två sätt att skapa ett nytt dokument i Google Dokument:
1. För att skapa det från början i Google Dokument, klicka på Skapa nytt i verktygsfältet och välj vilken Form du vill skapa; dokument, kalkylblad eller presentation. Den nya formen, dokument, kalkylblad eller presentation öppnas i ett separat fönster. För att ge den ett namn väljer du Arkiv> Byt namn, anger det namn du vill använda och klicka på OK.
2. För att ladda upp ett dokument som du redan har skapat med ett annat program (t.ex. Microsoft Word, Excel eller PowerPoint), Klicka på Lägg upp i verktygsfältet. Klicka på Välj filer att föra över och leta reda på filen du vill ladda upp, markera filen och klicka Ok eller Öppna. Välj i vilken mapp du vill lägga upp dokumentet vid Målmapp. Klicka på Starta överföringen
Google Dokument sparar dina öppna dokument på jämna mellanrum. Du kan också spara ett dokument genom att klicka på Spara eller Spara och stäng knappar.


Formatering och redigering

När du skriver text i din nya dokument kan du markera den och använda knapparna på verktygsfältet för att formatera den:
• Ändra teckensnitt och textstorlek
• Göra text fet, kursiv eller understruken
• Ändra text-och bakgrundsfärger
Formatera-menyn har ytterligare formatering t.ex. upphöjda, nedsänkta och överstrykningar. För att skapa rubriker markerar du texten du vill ha för rubrik och välj ett av tre rubrik typer i menyn Formatera.
För att ta bort all formatering från den markerade text, klicka på Rensa formatering.

Justering och avstånd
Om du vill ändra hur texten är anpassad, klicka på en av de anpassa knapparna i verktygsfältet (vänster, mitten och höger). Fler möjligheter finns under rubriken Formatera

Listor och indrag
För att skapa en lista:
1. Placera markören där du vill att listan startar.
2. Klicka på en av den typ knappar listan i verktygsfältet (numrerad eller punktlista).
3. Tryck på Enter när du har skrivit en text för att lägga nästa i listan. vill gå till nästa rad utan att lägga till en ny punkt, håll ned Skift och tryck Enter
4. För att avsluta, klicka på knappen för valt listningsverktyg i verktygsfältet igen.

För att skapa strecksatser en textrad placerar du markören på början av textraden och klicka på ökningen indrag-knappen i verktygsfältet (Klicka på Minska indrag för att ångra indrag). För att skapa ett blockcitat (indragen på båda sidor) välj Formatera> Blockcitat efter att du har valt ett textblock.

Bilder

För att lägga till en bild i dokumentet:
1. Välj Infoga> Bild.
2. Välj om du vill använda en bild lagrade på din dator eller att använda webbadressen för en bild som redan finns på nätet.
3. Klicka på Bläddra för att leta en bild på din dator, eller klistra in webbadressen till bilden.
4. Klicka på plustecknet bredvid Fler bildalternativ för att justera.
5. Klicka på Infoga.
6. Använd handtagen som visas när du klickar på en bild för att ändra storlek på den.


Tabeller

För att lägga till en tabell:
1. Placera markören där du vill lägga till tabell.
2. Välj Infoga> Tabell.
3. Ange antalet rader och kolumner för ditt bord.
4. Välj en bredd och höjd.
5. Ange andra alternativ, såsom bakgrundsfärg, avstånd, justering och huruvida en gräns visas eller inte och färgen på det gränsen.
6. Klicka på Infoga.
7. Att lägga till ytterligare rader eller kolumner, klicka på inuti en cell och använda kontrollerna på cellens kant. Pilen bestämmer riktning där cellen eller kolumnen läggas till. Klicka på X för att radera det aktuella kolumn eller rad.
8. För att ändra storlek på tabellen, klicka på den en gång för att välja det square handles. och dra ett av torget handtag.
9. För att ta bort tabellen, högerklicka och välj Ta bort tabell.

Exportera och skriva ut

Google Dokument kan du ladda ner dokument till datorn med ett antal formats (välj Arkiv> Ladda ner filen som):
• HTML: sparar ditt dokument i en zip-fil som innehåller en webbsida och en mapp med alla bilder som används på sidan.
• Word eller Open Office: sparar dokumentet i ett format som kan öppnas med Microsoft Office eller Open Office.
• PDF: en plattformsoberoende format som är utformad för exakt utskrift av dokument.
• Text: export en oformaterad text.

Du behöver inte öppna ett dokument att exportera den.

Om du vill exportera ett dokument från filhanteraren, markera rutan bredvid namnet och klicka sedan på Mer åtgärder på verktygsfältet och välj Spara som och önskat format.

Skriva ut dokumentet, klicka på Skriv ut knapp i verktygsfältet eller välj Arkiv> Skriv ut. Detta kommer att skapa en PDF-version av din dokumentet och öppna dialogrutan Skriv ut så att du kan ställa in utskriftsalternativ för dokumentet.

Om du vill skapa en sidbrytning i din tryckta dokument, Placera markören där du vill infoga och väljer Infoga> Sidbrytning. Sidan paus kommer att markeras med en vågig linje.

Välj Arkiv> Skriv ut Inställningar om du behöver ändra andra inställningar som t.ex. orientering, pappersstorlek och marginaler. Utskriftsinställningarna fönstret är också där du kan välja var sida nummer.

Dela och samarbeta

Du kan bjuda in andra personer att samarbeta om det samma dokument.
Om du vill dela ett öppet dokument för samverkan:
1. Klicka på Share-knappen i det övre högra och välja Dela med andra.
2. Välj om du vill bjuda in de andra människor som medarbetare eller tittarna (de kommer kunna få tillgång till handlingen, men inte ändra det).
3. Ange e-postadresserna till alla er vill bjuda in, separerade med ett kommatecken.
4. Ange avancerade behörigheter i botten (du kan tillåta de människor du bjuder in att i sin tur bjuda in andra personer de känner, eller så kan du låta dem använda e-postlistor - alla ska ha en Google-konto).
5. Klicka på Bjud in medarbetare.
6. När e-fönster dyker upp, ange ett Ämne och meddelande och klicka på Skicka.

Revideringar

Google Docs spårar automatiskt förändringar görs av alla som arbetar på dokumentet.
Om du vill visa en lista över alla revideringar som gjorts på ett dokumentet väljer du Arkiv> Versionshistorik om du har dokumentet öppet eller flera åtgärder> Revideringar om du är i filhanteraren. Du ska se en lista över ändringar, alla med en sekventiell nummer, den tid då översynen gjordes, som gjorde redigera och en sammanfattning av de ändringar. Om du vill visa en enskild ändring, klicka på länken för det. Detta kommer att visa dig vad ditt dokument såg som när översynen sparades. Om du vill spara revidering som den senaste versionen av din dokument, klicka på Återgå till den här.

På gemensamma dokument, kan det vara lämpligt att jämföra de revideringar som görs av varje författare. För att jämför revideringar Markera kryssrutorna bredvid ändringar du vill jämföra och klicka på Jämför markerade knappen längst upp eller längst ned skärmen. Varje författarens revideringar kommer att markerade med en annan färg.

Du kan hålla koll på ändringar på din dokument med hjälp av RSS-flöden. Om du vill visa RSS flöde för ett dokument, klicka på Share-knappen i den övre högra och välja Dela med andra. När du är på Dela skärmen, klicka på Se RSS-flöde länken till höger. RSS-feed kommer att visas i din webbläsare. Du kan kopiera URL: en och använda den för att prenumerera på fodret använder en tjänst som Google Reader eller Bloglines.

Kalkylark


Presentationer


Formulär