Startsida‎ > ‎

Åtkomst för föräldrar

Föräldrar/vårdnadshavare har inga konton i lär- och samarbetsmiljön Google Apps. Däremot kan alla privata Google konton användas för åtkomst av delade webbplatser och delade dokument. Du kan förstås också delta i en chat via Gmail med ett privat Google konto.

Som förälder loggar du alltså inte in via "blå sidan", den är bara för personal och elever med ett eget skolkonto för Sollentuna kommunala skolor. Åtkomst sker istället på följande sätt:
1. När någon delar material med dig så skickas ett inbjudningsbrev till din e-postadress. Klicka på länken i e-brevet.
2. Välj "Logga in med ett annat konto".
3. Ange den e-postadress där du mottog inbjudningsbrevet, det är ju med denna adress delningen skett. Ett Google konto skall alltså vara kopplat till den e-postadress du anger här.
4. Logga in alternativt skapa ett nytt Google konto. 

Om delningen ej skett med en e-postadress som redan är kopplat till ett Google konto gör du en av två saker, (i) skapar ett nytt Google konto på den adress som skolan skickat inbjudningsbrevet till, alternativt (2) kontakta skolan och ber att de delar webbplatsen eller dokumentet med adressen till ditt privata Google konto eller begär åtkomst enligt nedan. 

Om du är inloggad på ett eget Google konto och försöker visa en webbplats eller ett dokument (dvs navigerar till en sådan Google sida i webbläsaren) så kommer en sida visas där du kan begära att få åtkomst.  

Vy vid punkt 2:

Vy vid punkt 3:

Vy vid punkt 4:

--- --- ---

Vy för att begära åtkomst: