Om Sollentuna kommunala skolors lär- och samarbetsmiljö

Om Google Apps for education  
Om åtkomst och inloggning
 

   
Om funktioner och nyheter
 
Om hur du sparar din personliga data


>>> Särskild information, Förändringar i Google Apps - Migrering av elevkonton >>> Läs mer här >>>